เถื่อน Travel Season 2 [EP.9] Baghdad เมืองกันกระสุน วันที่ 11 สิงหาคม 2561